Senin, 09 Maret 2009

POTRET KELABU PERDUKUNAN DI INDONESIA (habis)

"laa haula walaa quwwata illaa billahil 'aliyyil 'adhiim" tiada daya
dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Yang Maha Agung. Kita
berjuang dan berdoa dengan dasar iman,hasilnya ada dua kemungkinan
ialah ditolak atau dikabulkan,tapi sama sama mendapat pahala,dan kalau
kita mengalami musibah dalam pilihan kita maka syahidlah
ganjarannya,tapi kalau kita menggantungkan harapan kita pada dukun
atau paranormal,maka hasilnya juga dua kemungkinan yaitu ditolak atau
dikabulkan,tapi siapa yang menolak dan mengabulkan ? Allah jua..tapi
dua duanya kita dapat dosa dan bila kita terkena musibah dalam pilihan
kita maka su'ul khotimah akibatnya. Itulah hidup di dunia,penuh godaan
dan cobaan menggiurkan,sedangkan yang pegang iman seperti pegang
bara,pedih menyakitkan. Semoga kita diberi taufiq dan
hidayahNYA,menempuh jalan lurus sesuai dengan syariat islam,amin.

Tidak ada komentar: