Jumat, 20 Februari 2009

HARAPAN CINTA

HARAPAN CINTA. Ada kidung tiga serangkai dari barat kisah kisah lama
berlalu ada hasrat terpendam dalam. Terdengar kembali bunyi kidung tua
masih adakah hasrat itu sekarang? Hanyalah ada sekarang tanda
pertanyaan perkawanan kita,akankah selamanya?. Kidung itu tiada
bermakna! Seperti jugakah perkawanan kita? Kidung itu tiada
bermakna!hanya membekas usia dan janji manis belaka.ya!kidung itu
tiada bermakna! Pemalang 11 juli 1989 . Dari album Bunga Seroja.

Tidak ada komentar: